Varisco pumpen s.r.o.
                                                                                                               

 
Úvodní stránka
 

ČERPADLA

Zubová čerpadla
pro viskózní kapaliny

Samonasávací kalová
čerpadla

Ostatní čerpadla

Dávkovací čerpadla Dosatron
(chlorátor, medikátor)
 

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Membránové zpětné klapky
(prevence proti vodnímu rázu)

Plastový poklop na studnu

Plastové nádoby
 

FILTRACE

Koagulační filtrace
(dočištění odpadních vod)

Pískové filtry
(odstranění železa a manganu)
 

ZÁVLAHY

Mikroporézní hadice
(kořenová závlaha)
 

KONTAKT

Varisco pumpen s.r.o.
Luběnice 7, 783 46 Těšetice
Tel:  420 585 429 550
Fax: 420 585 954 016
varisco@iol.cz
GPS:
49°34'32.719"N, 17°7'16.327"E

 

Membránové zpětné klapky

Funkce

Klapka má jako funkční element speciální gumovou membránu s kruhovou vstupní částí a výstupem ve tvaru chlopní. Při průtoku kapaliny se membrána otevírá úměrně průtoku potrubím. Když poklesne průtok, membrána se pozvolna zavře, nulový průtok membránu zcela zavře a je zabráněno zpětnému průtoku.

Membrána

Speciální gumová membrána, která je pracovním elementem klapky je vyztužená dvěma ocelovými plechy. Vhodně navržená styčná plocha a vyztužující plechy dovolují membráně odolat zavírajícímu zpětnému tlaku. Membrána představuje přirozenou polohu zavírajících se rtů, z čehož vyplývá, že otevření je úměrné vstupnímu tlaku.

Těsnost

P1>P2 Vstupní tlak > výstupní tlak. Chlopeň membrány je otevřena.

 

 

P1=P2 Vstupní tlak = výstupní tlak. Chlopeň membrány se přirozeně uzavírá.

 

 

P1<P2 Vstupní tlak < výstupní tlak. Chlopeň membrány je uzavřena.

Těsnění je zajištěno. Pokud tlakový rozdíl mezi výstupním a vstupním tlakem je větší, těsnění je zajištěno také pro znečištěné kapaliny obsahující pevná tělesa díky elastickému těsnícímu lemu.

Tichý chod je zajištěn následujícími faktory:

• pracovní elementy jsou gumová membrána s měkkými límci
• pracovní elementy nemají žádné mechanické části jako čepy, víka apod.
• stupeň otevření a zavření je funkcí proudění a tlaku v potrubní síti (nedochází k náhlým změnám)

Bez vodního rázu

Uzavírání membrány je pomalé úměrné snížení proudění v potrubí, mimo to k uzavírání předchází zpětné proudění, což omezuje vznik vodního rázu.

Specifický tvar membrány vyhovuje práci klapky s:

• vodu čistou,
• písčitou vodou,
• vodou s pevnými částicemi
• stlačený vzduch a plyny
• rozličné tekutiny.

Je samozřejmé, že v případě výskytu speciálních kapalin, tato membrána musí být vyrobena z odpovídající pryže. Ve standardním provedení je membrána vyrobena z EPDM (ethylen-propylen).

Ostatní pryže mohou být vyrobeny z:

• neoprenu,
• NBR (pryže z nitrilu)
• hypalonu,
• přírodní pryže.

Údržba

Membrána sama o sobě byla navržena vhodnými měchovými manžetami, které usnadňují pohyb z uzavřené polohy do otevřené bez nějakého tlaku na pryž. Membrána nepodléhá elastické deformaci, a proto má dlouhou životnost. V případě, že je nutno provést opravu, není důvod se ničeho obávat, výměna membrány je velmi jednoduchá. Provozuschopnosti klapky je znovu dosaženo, jelikož klapky nemají mechanické dosedací plochy.

Použití

Membránové zpětné klapky, jsou s výhodou používány v těchto oblastech: zařízení pro průmysl, pro ponorná čerpadla, zařízení pro průmysl potravinářský, chemický, vodní hospodářství, odvodňování, úprava vody.

Tlakové ztráty

Tlakové ztráty jsou minimální v důsledku velkého průřezu membrány