Varisco pumpen s.r.o.
                                                                                                               

 
Úvodní stránka
 

ČERPADLA

Zubová čerpadla
pro viskózní kapaliny

Samonasávací kalová
čerpadla

Ostatní čerpadla

Dávkovací čerpadla Dosatron
(chlorátor, medikátor)
 

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Membránové zpětné klapky
(prevence proti vodnímu rázu)

Plastový poklop na studnu

Plastové nádoby
 

FILTRACE

Koagulační filtrace
(dočištění odpadních vod)

Pískové filtry
(odstranění železa a manganu)
 

ZÁVLAHY

Mikroporézní hadice
(kořenová závlaha)
 

KONTAKT

Varisco pumpen s.r.o.
Luběnice 7, 783 46 Těšetice
Tel:  420 585 429 550
Fax: 420 585 954 016
varisco@iol.cz
GPS:
49°34'32.719"N, 17°7'16.327"E

 

Pískové filtry na odstranění Fe a Mg

Upravny vody slouží ke snižování nežádoucího obsahu železa, manganu a jiných prvků ve vodě určené ke konzumaci nebo zavlažování. Úpravna je založena na principu přirozeného okysličení, sedimentace a následné filtrace pískovým filtrem. Vhodným konstrukčním řešením, které je chráněno českým užitným vzorem č. 5606, bylo dosaženo minimalizace rozměrů a možností modulového řešení výsledného zařízení.

Účinnost 80 – 98 % Max obsah Fe 15 mg/l

Popis činnosti

Stanice je navržena na okamžitý průtok Q. Výplach se provádí pomocí proplachovacího čerpadla. V případě potřeby jiných parametrů je možno přidat zásobní nádrž a další čerpadlo, čímž se zvětší kapacita úpravny. Zásobní nádrž je určena pro zásobu vody pro proplach filtru. Výtlak je zajištěn čerpadlem na proplach.

Proplach filtru

Stanice jsou navrženy tak, že pro denní průtok je třeba provést cca 2x proplach filtru. Proplach je zajištěn buď manuálně nebo automaticky v závislosti na nastaveném časovém intervalu. Pro proplach je nutno zajistit dostatečný odvod vody do kanalizace potrubím DN 40 – 60.

Typ Varion 7,5 Vartion 15 Varion 50
Q 20h (m3/20h) 7,5 15 50
Q (m3/h) 0,37 0,75 2,5
Zásobník vody (L) 300 300 600
Tlak na vstupu (bar) 2-3 2-3 2-3
Průtok na vstupu (m3/h) 0,4 0,8 2,8
Rozměry (m) 1x0,65x2,9 1x0,65x2,9 1,2x1,15x3