Varisco pumpen s.r.o.
                                                                                                               

 
Úvodní stránka
 

ČERPADLA

Zubová čerpadla
pro viskózní kapaliny

Samonasávací kalová
čerpadla

Ostatní čerpadla

Dávkovací čerpadla Dosatron
(chlorátor, medikátor)
 

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Membránové zpětné klapky
(prevence proti vodnímu rázu)

Plastový poklop na studnu

Plastové nádoby
 

FILTRACE

Koagulační filtrace
(dočištění odpadních vod)

Pískové filtry
(odstranění železa a manganu)
 

ZÁVLAHY

Mikroporézní hadice
(kořenová závlaha)
 

KONTAKT

Varisco pumpen s.r.o.
Luběnice 7, 783 46 Těšetice
Tel:  420 585 429 550
Fax: 420 585 954 016
varisco@iol.cz
GPS:
49°34'32.719"N, 17°7'16.327"E

 

Zařízení pro dočištění odpadních vod koagulační filtrací

POPIS:

Po usazení mechanických nečistot jako hlíny, písku a pod. v sedimentační nádrži se kalovým čerpadlem přes lamelový filtr dopravuje znečištěná voda do směšovací a provzdušňovací nádrže (B), kde se ještě před vstupem do trysky vstřikuje dávkovacím čerpadlem (C) koagulační činidlo roztoku síranu hlinitého ze zásobní nádrže (E). Provzdušňovací tryska zajišťuje intenzivní odvětrání zapáchajících látek z předčištěné vody a současně zajišťuje dostatečné promíchání odpadní vody s koagulačním činidlem. Provzdušněná voda padá do směšovací a provzdušňovací nádrže (B) v níž dochází k reakci koagulačního činidla s odpadní vodou a tvorbě a narůstání vloček nečistot. Takto upravená voda natéká do spodní části polyuretanového filtru (D), kde se v segmentech polyuretanových desek zachycují vločky kalu. Odfiltrovaná voda stoupá do horní části filtru, odkud přepadem odtéká vyčištěná voda.

Praní filtru:

Prostor nádoby filtru nad polyuretanovými deskami tvoří zásobu prací vody, která slouží k praní zanesených filtračních segmentů. Po vyčerpání kalové kapacity filtru se filtrační segmenty vyperou tak, že se opakovaně nejméně 5x po sobě vždy na 5 sekund naráz otevře a uzavře kulový ventil. Tím je dosaženo toho, že sloupec vody nad segmenty pomocí rázů vymačká polyuretanové desky a pomocí zpětného radiálního průtoku z nich vytlačí zachycený kal.